Pozemky vhodné pro rezidenční výstavbu, Opatovice nad Labem

533 45 Opatovice nad Labem, Česko

Cena Nejvyšší nabídce

Odhadní cena 9 300 500 Kč
contact_person_photo

Ing. Petr Procházka

Manažer prodeje

+420 734 243 655

prochazka@oportys.com

Popis příležitosti

Předmětem výběrového řízení jsou pozemky p.č. 522/10 a 525/1, vedené jako orná půda, o celkové výměře 7.349 mnacházející se v obci Opatovice nad Labem.

Dle Územního plánu je pozemek p.č. 525/1 (o výměře 7.138 m2) zahrnut do navrhovaného území pro zastavění rodinnými domy. V roce 2011 byly provedeny počáteční úkony směřující k rozparcelování pozemku na 5 pozemků pro zástavbu rodinných domů a 1 část na zástavbu pro občanskou vybavenost, včetně příjezdové komunikace. Byl zpracován geometrický plán na rozdělení pozemku. Dané rozdělení bylo následně odsouhlaseno za strany Magistrátu města Pardubice. Dále byla zpracována územní studie, včetně vydaných souhlasných prohlášení možného připojení na dostupní inženýrské sítě od dotčených orgánů. Na pozemek je přivedena elektropřípojka. Připojení vodovodu a kanalizace bude řešeno napojením na nastávající rozvody v ulici Lesní. 

Pozemek p.č. 522/10 (výměra 211 m2je v Územním plánu zařazen do stabilizované plochy veřejného prostranství, uliční prostory. Západní část pozemku je užívána jako neveřejná parkovací plocha, na střední části pozemku se nachází trvalé porosty jehličnatého typu a východní část pozemku je užívána jako cesta pro pěší k mostku přes místní vodoteč. Jedná se o pozemek nezastavitelný obytnou zástavbou. 

Pozemky se nachází mezi jižní části souvisle zastavěného území obce Opatovice nad Labem a dálniční mimoúrovňovou křižovatkou. Opatovice nad Labem je obec v okrese Pardubice, 15 km od centra Pardubic a 10 km od centra Hradce Králové. Žije zde přibližně 2600 obyvatel. V obci je dobrá občanská vybavenost. Územím obce prochází elektrizovaná železniční trať (Pardubice - Hradec Králové). 

Vyhlašovatel
Oportys a.s.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Czech Republic
IČO : 29213177

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.