Obchodní závod korporace FAU s.r.o.

79a, Pekařská 1639/79A, Kateřinky, 747 05 Opava, Česko

Cena Nejvyšší nabídce

Kauce 10 000 000 Kč
Začátek 1. kola VŘ 19.10.2018 v
15:00
Konec 1.kola VŘ 19.11.2018 v
12:00
Začátek 2. kola VŘ 19.11.2018 v
12:01

Číslo nabídky

VŘ 03 2018

Popis příležitosti

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO PŘERUŠENO DNE 28.11.2018. VŠICHNI ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ SPLNILI PODMÍNKY PRO ÚČAST V PRVNÍM I DRUHÉM KOLE VŘ, BUDOU O POKRAČOVÁNÍ VŘ NEPRODLENĚ INFORMOVÁNI.

Předmětem dvoukolového výběrového řízení je obchodní závod (hromadná věc) korporace FAU s.r.o., IČO: 49610431, který je tvořen souborem nemovitého majetku (viz níže), movitého majetku (automobily, návěsy, nádrže, technologie, kancelářské vybavení), pohledávek, práv a závazků.

Opava – Kateřinky

Provozní areál na vlastních pozemcích o celkové výměře 23 666 m2, který se nachází v severní okrajové části města Opava, městská část Kateřinky.

Areál je tvořen celkem čtrnácti objekty, několika administrativními budovami, skladovými halami, dílnami a garážemi. Komerční areál byl vybudován v druhé polovině 90. let 20. století. V roce 2002 byla provedena rekonstrukce většiny objektů. V následujících letech proběhly dílčí stavební úpravy či výměny některých konstrukčních prvků.

Areál se nachází v městské části Kateřinky ležící se na severovýchodě města Opava, které má výbornou dopravní obslužnost (silnice I. třídy č. 11, 46, 56, 57).

Daňový sklad PHM Přerov

Skladový areál PHM v režimu daňového skladu (povolení již není v současné době platné) z části na vlastních pozemcích o celkové výměře 5.230 m2 a zčásti na pozemcích jiného vlastníka. Sklad se nachází v areálu společnosti PRECHEZA a.s. Součástí je také spoluvlastnický podíl ve výši 11/60 na pozemcích p. č. 7108/11 a p. č. 7108/13, které se nacházejí rovněž v areálu společnosti PRECHEZA. Přístup ke skladovému areálu je zajištěn věcným břemenem.

Areál tvoří administrativní objekt, čtyři ocelové nádrže vč. záchytné jímky, stáčiště PHM železničních vagónů, plnící stanoviště PHM do automobilových cisteren, včetně technologie, která je součástí staveb, pozemky a příslušenství (inženýrské sítě, velín obsluhy, potrubí PHM, veřejné osvětlení).

Areál byl uveden do provozu v roce 1995. V průběhu dalších let byly prováděny stavební rekonstrukce a modernizace staveb či technologií.

Skladový areál je umístěn na západním okraji města Přerov, které se nachází v blízkosti dálnice D1 a D35.

Čerpací stanice PHM

Čerpací stanice PHM na vlastních pozemcích se nachází mimo zastavěnou část obce Velké Hoštice, podél hlavní silnice č. I/56 (Opava – Kravaře), cca 800 metrů od zástavby východním směrem, vpravo ve směru na Kravaře. Je tvořena provozním objektem obchod, čtyřmi výdejními stojany se zastřešením, čtyřmi podzemními nádržemi, podzemní nádrží na úkapy, lapolem, zpevněnými plochami a veřejným osvětlením. Součástí jsou i stáčecí zařízení, potrubní rozvody a dále také kontrolní a pokladní systém, kompresor, klimatizace a totem.

Objekt byl uveden do provozu v roce 1994. V roce 2003 byly zkolaudovány stavební úpravy čerpací stanice – přístavba přístřešku (zastřešení stojanů), změna zastřešení kiosku.

  • 1. kolo výběrového řízení:                             do 19. 11. 2018 do 12:00 hod.
  • 2. kolo výběrového řizení:                             od 19. 11. 2018 od 12:01 hod.
  • nejzazší termín pro předložení nabídek:       BUDE UPŘESNĚNO, VŘ PŘERUŠENO

Veškeré informace, týkající se výběrového řízení a Předmětu prodeje, jsou uvedeny v přiložených Podmínkách VŘ. Naleznete je pod tímto inzerátem v sekci Soubory ke stažení. Obecný prováděcí předpis, ze kterého vychází Podmínky VŘ je k dispozici u Vyhlašovatele.

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.